The Clinic Lab Medycyna Estetyczna Jarocin

Psychiatra Jarocin

Psychiatra Jarocin

Zaburzenia psychiczne to jedne z najczęściej diagnozowanych problemów zdrowotnych. Według danych NFZ na depresję choruje w Polsce około 1,2 mln osób, a to tylko jedna z chorób o podłożu psychicznym. Rosnące zapotrzebowanie na pomoc psychiatrów stale wzrasta, dlatego niezwykle ważna jest dostępność tego rodzaju specjalistów.

Nasza Klinika dba zarówno o ciało, jak i umysł. Aby sprostać wzrastającym potrzebom w tej dziedzinie, oferujemy usługi z zakresu psychiatrii dorosłych. Każda osoba, która boryka się z problemami natury psychicznej, znajdzie u nas niezbędną pomoc. Istnieje możliwość umówienia się zarówno na wizytę stacjonarną i online w zależności od potrzeb pacjenta.

Czym zajmuje się psychiatra?

Jest to lekarz, który działa w obszarze zaburzeń oraz chorób psychicznych. Zajmuje się zarówno ich zapobieganiem, diagnozowaniem, jak i dogłębnym badaniem oraz prowadzeniem programu leczenia. Do najważniejszych zadań psychiatry można zaliczyć opiekę nad chorym i leczenie chorób, które przybierają różną postać. Pacjenci cierpią na wiele różnych schorzeń. Aby je dokładnie zdiagnozować, psychiatra przeprowadza wywiad psychiatryczny oraz w zależności od potrzeby może zlecić konsultację psychologiczną, wykonanie testów psychologicznych, czy badań laboratoryjnych. Dopiero na tej podstawie specjalista jest w stanie określić problem zdrowotny i w zależności od konkretnej przypadłości wprowadza indywidualną ścieżkę leczenia.

Warto podkreślić, że psychiatra jest innym zawodem niż psycholog. Specjalista z zakresu psychiatrii ma możliwość wystawiania recept i zwolnień lekarskich. Może on też skierować pacjenta na różne badania lekarskie i szpitalne. W przypadku trudnych do zdiagnozowania i wyleczenia chorób sama rozmowa może nie wystarczyć. Terapia farmakologiczna prowadzona przez psychiatrę jest w wielu przypadkach konieczna do przywrócenia równowagi psychicznej pacjenta.

Co leczy psychiatra?

Zakres leczenia podejmowanego przez psychiatrę jest bardzo szeroki i dotyczy różnych zaburzeń. Do specjalisty zgłaszają się osoby cierpiące na: 

 • depresję,
 • zaburzenia lękowe,
 • uzależnienia,
 • schizofrenię,
 • chorobę afektywną dwubiegunową
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia snu i wiele innych

Zaburzeń, którymi zajmuje się psychiatra, jest jednak znacznie więcej. Kluczem do ich zdiagnozowania i skutecznego leczenia jest odpowiednio prowadzona terapia.

Kiedy należy zgłosić się o pomoc do psychiatry

Na co dzień mamy do czynienia z wieloma stresującymi sytuacjami, z którymi nie zawsze umiemy sobie poradzić. Sama decyzja o skorzystaniu z konsultacji psychiatry nie jest łatwa. W rzeczywistości jednak nie ma się czego bać – skuteczne leczenie pomaga osiągnąć znacznie lepszy standard życia. Lista objawów, która sugeruje konieczność konsultacji z psychiatrą, obejmuje dolegliwości takie jak:

 • obniżenie czy wahania nastroju,
 • lęk,
 • niepokój,
 • nadmierna nerwowość,
 • zaburzenia snu,
 • ciągłe uczucie zmęczenia.

Ważne jest, aby w przypadku wymienionych dolegliwości jak najszybciej zgłosić się do specjalisty w celu właściwej diagnozy. Lekceważenie objawów może doprowadzić do pogorszenia stanu zdrowia wymagającego już bardziej złożonego leczenia.

Specjalistyczna opieka psychiatryczna dostępna w Jarocinie

Komfort i bezpieczeństwo pacjentów jest jednym z naszych najważniejszych priorytetów.

Jeśli chodzi o zapotrzebowanie na wsparcie, jakie zapewnia psychiatra, Jarocin nie jest pod tym względem wyjątkiem. Jest wiele osób, które mają potrzebę skorzystania z porady i konsultacji, jednak terminy, w jakich mogą ją otrzymać, okazują się bardzo odległe. Wtedy nie pozostaje nic innego jak poszukiwania specjalisty w różnych miejscach. Wpisując w Internecie hasło “psychiatra Jarocin prywatnie”, jedną z możliwości okazuje się nasz Gabinet. Dokładamy wszelkich starań, aby osoby borykające się z problemami natury psychicznej mogły szybko podjąć skuteczne leczenie.

Poznaj naszych specjalistów

Łukasz Zapszała

Ukończyłem studia na Uniwerstyecie Medycznym w Białymstoku. Po zakończonych studiach odbyłem staż podyplomowy w Szpitalu Uniwersyteckim im. A. Jurasza w Bydgoszczy, a następnie rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie psychiatrii w Bydgoskiej Klinice Psychiatrii. Egzamin specjalizacyjny zdałem w 2022 roku.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w pracy z pacjentami w:

 • Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy – staż podyplomowy.
 • Praca na Oddziałach: Psychiatrycznym, Zaburzeń Lękowych i Afektywnych, Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego,
 • Oddziale Psychiatrycznym w Szpitala w Lipnie – staż,
 • Wojewódzkiej Poradni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy,
 • Poradni Psychiatrycznej Praxis.

Stale pogłębiam i uaktualniam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Serdecznie zapraszam na konsultację, której celem będzie postawienie właściwego rozpoznania i ustalenie najbardziej optymalnych oddziaływań terapeutycznych. Zachęcam, by przygotować się do wizyty, poprzez zabranie ze sobą wcześniejszych kart informacyjnych, zaświadczeń, danych dotyczących przebiegu choroby i ewentualnych leków jakie były i są obecnie przyjmowane.

Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi. W swojej pracy zawodowej pomagam osobom cierpiącym z powodu: schizofrenii, zaburzeń urojeniowych oraz innych zaburzeń psychotycznych, organicznych zaburzeń psychicznych,

zaburzeń depresyjnych, lękowych i innych zaburzeń nerwicowych, zaburzeń osobowości,

uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Weronika Zapszała

Ukończyłam Wydział Lekarski Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2015 roku. Po zakończonych studiach odbyłam staż podyplomowy w Szpitalu Zespolonym w Toruniu a następnie rozpoczęłam specjalizację w dziedzinie psychiatrii w Klinice Psychiatrii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy. Egzamin specjalizacyjny zdałam w 2023 roku.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam dzięki pracy z pacjentami w:

 • Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy – staż specjalizacyjny w dziedzinie psychiatrii na Oddziałach: Psychiatrycznym, Zaburzeń Lękowych i Afektywnych oraz Leczenia Uzależnień, 
 • Oddziale Dziennym  Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży, w Zespole Leczenia Środowiskowego Poradni Zdrowia Psychicznego w Wojewódzkiej Przychodni Zdrowia Psychicznego w Bydgoszczy, 
 • Centrum Medycznym Medicover w Bydgoszczy. 

Swoją wiedzę nieustannie poszerzam i aktualizuję poprzez udział w szkoleniach oraz śledzenie najnowszych publikacji w dziedzinie psychiatrii.

Celem usprawnienia procesu diagnostycznego oraz optymalizacji postępowania terapeutycznego uprzejmie zachęcam do wcześniejszego skompletowania i dostarczenia na umówioną wizytę dotychczasowej dokumentacji medycznej do wglądu, w tym m.in. kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, opisów wyników badań obrazowych głowy (jeśli były wykonywane), a także przygotowania listy obecnie przyjmowanych leków, w tym także niepsychiatrycznych oraz informacji o stosowanej farmakoterapii psychiatrycznej w przeszłości.

Zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem osób dorosłych z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. W pracy zawodowej stawiam przede wszystkim na sumiennie przeprowadzony wywiad lekarski oraz dialog z pacjentem celem dogłębnego poznania niepokojących go objawów oraz trosk. W mojej ocenie tylko taka postawa może owocować trafną diagnozą oraz skutecznością proponowanej formy terapii, w tym farmakoterapii.